Çağrı | English | Yazarlar İçin | Editörler | Yayın Kurulu | Danışma Kurulu | Uluslararası Danışma Kurulu | Duyurular/Önümüzdeki sayılar


Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (KASAUM) uluslararası hakemli dergisidir, senede iki kez çıkar.

fe dergide netteSayılarımıza ve içindeki tam metinli makalelere buradan ulaşabilirsiniz:2022 Yıl 14, sayı 1 YENİ SAYI!
2021 Yıl 13, sayı 2
2021 Yıl 13, sayı 1
2020 Yıl 12, sayı 2
2020 Yıl 12, sayı 1
2019 Yıl 11, sayı 2
2019 Yıl 11, sayı 1
2018 Yıl10, sayı 2
2018 Yıl 10, sayı 1
2017 Yıl 9, sayı 2
2017 Yıl 9, sayı 1
2016 Yıl 8, sayı 2
2016 Yıl 8, sayı 1
2015 Yıl 7, sayı 2
2015 Yıl 7, sayı 1
2014 Yıl 6, sayı 2
2014 Yıl 6, sayı 1
2013 Yıl 5, sayı 2
2013 Yıl 5, sayı 1
2012 Yıl 4, sayı 2
2012 Yıl 4, sayı 1
2011 Yıl 3, sayı 2
2011 Yıl 3, sayı 1
2010 Yıl 2, sayı 2
2010 Yıl 2, sayı 1
2009 Yıl 1, sayı 2
2009 Yıl 1, sayı 1
Dokuzuncu sayımız itibariyle dergimiz Proquest/ Genderwatch indeksine de dahil olmuştur.Altıncı sayımız itibariyle dergimiz artık ULAKBİM tarafından Ulusal Veri Tabanları içinde taranmaktadır, Dergipark'ta yer almaktadır, başvurularınızı Dergipark sisteminden gerçekleştirebilirsiniz.EBSCO Publishing,
Açık Erişimli Dergiler Kataloğu (DOAJ) tarafından da taranıyoruz.Meselemiz

Dergimiz İngilizce ve Türkçe olarak yayınlamakta, her iki dilden de yazılar kabul etmektedir. Tercümesi yazar tarafından sağlanmadığı sürece yazı hangi dilde verildiyse o dilde yayınlanacaktır.

Toplumsal cinsiyet konularıyla ilgilenen tüm bilim dallarına açıktır.

Özellikle Akdeniz, Balkan ve Asya ülkelerindeki cinsiyet hallerinin karşılaştırması gibi ağ kurmaya yönelik tartışmalara yer vermeyi amaçlamaktadır.

Görsel malzemelerin yazılarla bütünleşmiş kullanımlarını desteklemektedir. Yaratıcı yazım-görsellik biçimlerine açıktır ve video ve fotoğraf kullanımını özellikle teşvik etmektedir.

Akademik makaleler dışında saha notları, politik anlatılar, kişisel anlatılar ve kitap tanıtma yazılarına da yer verilecektir.

Özgün, daha önce yapılmamış, çeviriye dayanmayan özgün katkılar sağlamayı amaçlamaktadır. Akademik yazının etik kurallarını önemsemektedir. Bunlar kısaca şöyledir:

Yazarların intihal taramasını (intihalnet, turnitin, i-thenticate raporları) makaleleriyle beraber göndermeleri beklenmektedir. Benzerlik oranı %15' ten fazla ve/ ya da tek bir kaynaktan %3'ten fazla benzer çalışmalar hakem sürecine girmemektedirler. %10dan fazla olmamasını tercih ediyoruz.

Makalenin aynı anda başka dergilere gönderilmemiş olması beklenmektedir.


Makalede ismi yazan diğer yazarların araştırmaya katkı sağlamış olması ve bu katkının makalede ya da yazışmalarda özellikle belirtilmesi beklenmektedir. Akademik katkısı olmayan kişilerin yazar olarak görünmesi ya da katkı oranı gözetilmeksizin, unvana, yaşa ya da cinsiyete göre hiyerarşik ölçütlerle sıralanması etik olmadığı gibi dergimizce kabul de edilmemektedir.


Yazılar sadece hakemlere değil yayın kuruluna da anonim olarak ulaşmaktadır.


Hakemler, yalnızca uygun bir değerlendirmeyi yapmak için uzman oldukları, kör hakem olabilecekleri makaleleri kabul ederler, makale inceleme süreci sonrasında incelenen makaleye dair bilgileri başkalarıyla paylaşılmazlar. Makalelerin içeriğinin akademik ölçütlere uygunluğunu değerlendirirken makalede ortaya konan düşüncelerin kendi düşüncelerinden farklı olmasını normal karşılarlar. Hakem raporlarını yazarken küçümseyici ve itham edici ifadelerden kaçınırlar, olumsuz değerlendirmelerinde vardıkları sonucun dayandığı meseleleri somut bir şekilde gösterirler.Dergimiz açık erişimlidir ve okurlar veya kurumları dergiye para ödemeden erişebilirler; makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir, basabilir, araştırabilir ve bu metinlere bağlantı verebilirler.

Aralık sayımız için makalelerinizi en geç Ekim başında, Haziran sayımız için ise en geç Mart sonu göndermiş olmanız beklenmektedir.

Telif hakkı formu.

Editörler:
Elif E. Akşit, Ankara Üniversitesi
Ezgi Sarıtaş, Ankara Üniversitesi

Yardımcı editörler:
Gülçin Özge Tan
Hümeyra Hüsmen

Yayın Kurulu:
Eda Acara, Bakırçay
Üniversitesi
Hilal Arslan, Hacettepe Üniversitesi

Akça Ataç, Çankaya Üniversitesi
Reyhan Atasü, Hacettepe Üniversitesi
Neslihan Demirkol, Münster Üniversitesi
Esra Gedik, Bozok Üniversitesi

Çağla Ünlütürk Ulutaş, Pamukkale Üniversitesi


Danışma Kurulu 
Aksu Bora, Hacettepe Üniversitesi, emekli
Alev Özkazanç, Ankara Üniversitesi, emekli
Emel Memiş, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Elifhan Köse, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
İsenbike Togan, ODTÜ, emekli
Serpil Sancar, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, emekli
Hülya Demirdirek, Kadın Çalışmaları Derneği
Ayça Kurtoğlu, Acıbadem Üniversitesi
Zehra Yılmaz, Yüzüncüyıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Uluslararası Danışma Kurulu
Amy Mills, University of Texas at Austin
Banu Gökarıksel, University Of North Carolina At Chapel Hill
Krassimira Daskalova, St. Kliment Ohridski University of Sofia
Leila Harris, University of British Columbia
Maria Tamboukou, East London University
Teresa Heffernan, Saint Mary's University


Yazarlara

Yazılar, fejournal@gmail.com adresine, dergi yazı formatına uygun ve yazarla ilgili tüm bilgilerden arındırılmış bir dosya ve bir de yazarların yazılarını ilk gönderdikleri tarihi, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon ve orcid numaralarını ve e-mail adreslerini içeren ayrı bir kapak sayfası dosyası halinde gönderilmelidir.

Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Yazıların uzunluğu 5000 - 7500 sözcük arasında olmalıdır.

Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde Fe Dergi bütün yayın haklarına sahiptir.

Dergiye verilecek yazıların ilk değerlendirilmesi yayın kurulu tarafından yapılır. Kuruldan geçen yazılar iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda yazının çıkmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecek ve durum yazara en kısa sürede bildirilecektir. Yazarın hakem raporuna itirazı durumunda, ve bir olumlu bir olumsuz hakem görüşü gelmesi durumunda yazı yeni bir hakeme gönderilebilecektir. Hakem raporumuzun formatı için tıklayınız.

Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltinin en geç bir ay içinde yapılarak bize ulaştırılması gerekmektedir.

Yazı Biçimi


Yazı “ Word for Windows”un değişik versiyonlarında (Word 2.0-7.0), Apple Macintosh’ta hazırlanıyorsa Microsoft World’ün değişik versiyonlarında .doc uzantısı veya Openoffice ile kaydedilmiş olarak yollanmalıdır.

Yazının ana bölümlerinde 12 punto, sonnot, özet, kaynakça, tablo gibi bölümlerinde ise 10 punto harf büyüklüğünün ve Times (New Roman) karakterinin kullanılması gerekmektedir. Sonnot numarası ve tırnak işareti noktalama işaretlerinden sonra gelecektir.

Ana metinde iki satır aralığı kullanılmalıdır.

Paragraflar birbirine bitişik ve ilk satırı içeride, başlıklar küçük harfle ve numaralandılmamış olmalıdır.

İlk alt başlıklar 12 punto kalın harflerle ve sola bitişik, takip eden metin de ilk paragrafta sola bitişik olmalıdır. Başlıktan önce iki, başlık ve paragraf arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

İkinci alt başlıklar 12 punto kalın harflerle, italik ve bir girinti içeride, takip eden metinin ilk satırı da aynı hizadan girintiyle başlamalıdır. Başlıktan önce bir, başlık ve paragraf arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Alıntılar da esas metin gibi 12 punto düz Tms New Roman olmalı, kısa ise metin içinde çift tırnağa alınmalı, 30 kelimeden uzunsa blok halinde bir tab içerde olmalıdır.

Yüzyıllar "on dokuzuncu yüzyıl" gibi yazıyla, 1950'ler, 1850'ler, "elliler" diye değil rakamla ve burada yazıldığı gibi kesmesiz ifade edilmelidir. 1945'te gibi ibareler burada olduğu gibi kesme işaretiyle belirtilmelidir. 100'den küçük sayılar harfle, büyük sayılar rakamla ifade edilmelidir.
Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce 150 kelime, 10 puntoluk iki öz bulunmalıdır. Her iki dilde de beş tane anahtar sözcük eklenmelidir.
Kullanılan kaynaklar, makale sonunda "kaynakça" listesi olarak standart bir formatta verilmiş olmalıdır.
13. sayımızdan itibaren makale Chicago Stil Elkitabı 15. versiyonun Yazar-Tarih stilinde olmalıdır (bkz. ekteki pdfnin ikinci yarısı).

Yani:
Tek yazar
Metin içinde:
(Stewart
2003, 5)
Kaynakçada:
Kitap:
Stewart, Victoria.
Women’s Autobiography: War and Trauma (Hampshire, New York: Palgrave Macmillan, 2003).
Kitapta makale:
Chatterjee, Partha. "The Nationalist Resolution of the Women's Question,"
Recasting Women: Essays in Indian Colonial History ed. Kumkum Sangari and Sudesh Vaid (New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1990), 233-253.

Dergide makale:
Herring, Gina. "The Beguiled: Misogynyist Myth or Feminist Fable?"
Literature Film Quarterly 26, no. 3 (1998): 214-219.

Elektronik dergide makale:
Akşit, Elif Ekin. "Girls Walking as History Making,"
Immediacy , 3 no. 1 (2001). http://www.newschool.edu/mediastudies/immediacy/archives/01/memory2001/aksit/askit.htm

Gazete makalesi - yazarsız :
Chicago Tribune, "Gun Injuries Take Financial Toll on Hospitals," sec. 1, February 24, 1994.

Gazete makalesi - elektronik ortamdan:
Çetik, Arzu, Turan Gültekin ve Yavuz Kuşdemir, “Erdoğan: En Az Üç Çocuk Doğurun,”
Hürriyet e-Gazetesi , 7 Mart 2008, http://www.hurriyet.com.tr/gundem/8401981.asp?m=1

Çok yazar
Metin içinde:
(Bora ve Günal 2002)
Kaynakçada:
Bora, Aksu ve Asena Günal (ed.).
90'larda Türkiye'de Feminizm (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002).

Dört ve daha fazla yazar olduğunda sadece ilk yazar et. al. Olarak, birden çok referans verildiğinde noktalı virgülle ayrılmış olarak parantez içine alınmalıdır.

Duyurular


4üncü sayımızdan sonra koyduğumuz ve sekizinci sayımıza kadar tuttuğumuz counter problem çıkardığı için dokuzda sıfırlıyoruz. Ama bu dört sayıda toplam 21057 kere tıklandığımızı kaydetmek isteriz. Sonraki sonuçlar ve ülkeleri için de aşağıdaki kutucuğa tıklayınız. (2019 başında +41947=64000)