Fe Dergi: Feminist Eleştiri 10 Sayı 1, 2018 Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir. ISSN 1309-128X
Onuncu yılımıza girdiğimiz bu sayımızda dil, akademi, iktisat ve tıp konularına odaklanan dört önemli dosyamız birden var. İlk dosyamız olan Queer, Dil ve Edebiyat yeni bakış açıları ve yöntemler geliştiren yazılardan oluşuyor. Alev Özkazanç ve Özkan Ağtaş “Judith Butler'ın Nefret Söylemi Eleştirisi: Dildeki Performatif ve Yaralayıcı Dil” makalelerinde Butler'ın performatif kavramını öncelleriyle ilişki halinde analiz ediyor ve nefret söylemini galeyana gelen söylem olarak yeniden konumlayışını aktarıyorlar. Feyza Solmaz “Gore Vidal’in "Kent ve Tuz" Eseri’nin Kuir Kültürü ve Camp Talk Çevirisi Üzerinden Çeviri Eleştirisi” makalesinde kuir çeviri meselesini Amerikan gey yazınının ilk eserlerinden Kent ve Tuz eseri çeviri eleştirisi ile inceliyor. Esra Sarıoğlu “Heteronormatif Olmayan Bağlılıklar: J.M. Coetzee Özkurmacasında Melankoli ve Yakınlık” yazısındaCoetzee metinlerindeki heteronormatif olmayan bağlılıkları incelemeye imkân veren, (özellikle melankoli, arzu ve özlem gibi) duygular ve duygulanımsal yoğunlukları dikkate alacak kuramsal bir mercek öneriyor. “TBMM Birleşimlerinde Özgecan Aslan Cinayeti”nde ise Seçil Deren MaxQDA 2018 ve Nvivo 10 programlarını kullanarak birleşim tutanaklarından yansıyan kısıtlılıklara işaret ediyor.

İkinci dosyamız olan Feminist Akademi iki yazıdan oluşuyor. “Kadın Olmak mı, Akademisyen Olmak mı? : İşte Bütün Mesele Bu” yazısında Duygu Altınoluk kendisinin varoluşunda önemli olduğunu düşündüğü bir kurum olan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinden yedi kadın akademisyenle derinlemesine görüşmelerini akademiye giriş, akademik kariyer, evlilik ve çocuk sahibi olma süreçlerinde değerlendiriyor. Eğitim Fakültesi ve sosyoloji bölümünde verilen ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ dersine dair deneyimleri ışığında ‘taşra üniversitesi’ni tartışan eski yazarlarımızdan İlknur Meşe'nin “‘Taşra’ Üniversitesinde Feminist Pedagoji: Ne Kadar Mümkün?” yazısıyla beraber daha önce de yayınladığımız üniversitede kadın olmak, feminist pedagoji, ben dilinin kullanımının önemi temalarına yeni bir katkı sağlıyor.

Daha önceki Feminist İktisat dosyamızın devamı niteliğindeki üçüncü dosyamızda Fatma Armağan Teke Lloyd “Yasadışılığın Ötesi: Ermeni Kadınların Toplumsal Cinsiyet Temelli Güvencesizlikleri” başlıklı makalesinde müsamahaya dayanan göç rejiminin Türkiye’de göçmen kadınlara yönelik gelişimini ve yarattığı yasal belirsizlik durumunu Ermeni ev işçileri ile yaptığı mülakatlara dayanarak inceliyor. “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Politikalarının Feminist Kökenleri” makalesinde ise Gamze Yıldız Şeren Kurular gerek ulusal gerek yerel düzeyde kadınlara duyarlı kamusal politikaların uygulanmasını tarihsel bir perspektiften ortaya koyuyor. Sibel Erdoğan'ın “Üretim Sürecinde Cinsiyetin ve İşçinin Yaratılması” başlıkl Leslie Salzinger'ın Üretimde Toplumsal Cinsiyetler: Meksika'nın Global Fabrikalarında İşçiler Yapmak kitabı eleştirisi de bu dosyayı tamamlıyor.
Son dosyamız olan Tıp, Coğrafya, Gelişimde “Medeni Kanunun Bekleme Süresi (İddet Müddeti) İle İlgili 132. Maddesinin Kadın Hakları Ve Modern Tıptaki Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi” yazılarında
Nüket Paksoy Erbaydar ve Aysun Balseven Odabaşı iddet müddetinin adaletsizliğini günümüz tıbbi gelişmeleri açısından inceliyor. “Tanzanya'da Kadın Sünneti: Kadınların Toplumdaki Konumunun Yeniden Değerlendirilmesi”nde ise Josephine Shabani ve Gemma Todd kadın sünnetini en yoğun görüldüğü kırsal bölgelerde yaşayan ve Manyara, Arusha, Singida, Dodoma ve Mara’yı da kapsayan, Orta ve Kuzey bölgelerinde inceleyerek gelecek açısından sonuçlarının belirliyor. “Avrupalı Cadıların Bostanları, İstanbullu Kocakarıların Çiçek Aşısı ve Cinchon Kontesinin Kınakına Ağaçları: Modern Tıp Tarihi Kadınları Neden Yazmadı?” yazısında ise Nihan Bozok beyaz, batılı, rasyonel, modern erkek tıp figürünü merkeze alarak ilerleyen tıbbın karşısına on yedinci yüzyıl civarlarından, farklı coğrafyalardan üç hikâye çıkarıyor: Avrupalı cadıların şifalı bitki bahçeleri, çiçek aşısı yapan Osmanlı İstanbul’u kocakarıları ve Cinchon Kontesinin sıtmayı iyileştiren kınakına ağaçlarını Avrupa’ya tanıtması hikâyeleri...Queer, Dil ve Edebiyat
Judith Butler'ın Nefret Söylemi Eleştirisi: Dildeki Performatif ve Yaralayıcı Dil / Judith Butler's Critique of Hate Speech: Performative in Language and Injurious Language
Alev Özkazanç ve Özkan Ağtaş________________________________________________________1

Gore Vidal’in "Kent ve Tuz" Eseri’nin Kuir Kültürü ve Camp Talk Çevirisi Üzerinden Çeviri Eleştirisi / Translation Criticism of Gore Vidal’s "The City and The Pillar" through Queer Culture and Camp Talk Translation
Feyza Solmaz_____________________________________________________________________13

Heteronormatif Olmayan Bağlılıklar: J.M. Coetzee Özkurmacasında Melankoli ve Yakınlık/ Non-Heteronormative Attachments: Melancholy and Intimacy in J.M. Coetzee’s Autofiction
Esra Sarıoğlu_____________________________________________________________________27

TBMM Birleşimlerinde Özgecan Aslan Cinayeti/ Özgecan Aslan Femicide in Turkish Parliamentary Sessions
Seçil Deren_______________________________________________________________________42


Feminist akademi

Kadın Olmak mı, Akademisyen Olmak mı? : İşte Bütün Mesele Bu/ To Be a Woman, To Be an Academician? : That's the Question
Duygu Altınoluk__________________________________________________________________58

Taşra’ Üniversitesinde Feminist Pedagoji: Ne Kadar Mümkün?/ Feminist Pedagogy at a 'Provincial' University: Is It Possible?
İlknur Meşe______________________________________________________________________67


Toplumsal Cinsiyet, Hizmet, Üretim
Beyond Illegality: The Gendered (In-)Securities of Illegal Armenian Care Workers in Turkey /Yasadışılığın Ötesi: Ermeni Kadınların Toplumsal Cinsiyet Temelli Güvencesizlikleri
Fatma Armağan Teke Lloyd___________________________________________________________79
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Politikalarının Feminist Kökenleri/ Feminist Origins of Gender Responsive Budget Policies
Gamze Yıldız Şeren Kurular___________________________________________________________94

Kitap Eleştirisi/Book Review: Üretim Sürecinde Cinsiyetin ve İşçinin Yaratılması / Creation Of Gender And Worker in Production Processes
Sibel Erdoğan_____________________________________________________________________109


Tıbbın Yeni Coğrafyası
Medeni Kanunun Bekleme Süresi (İddet Müddeti) İle İlgili 132. Maddesinin Kadın Hakları Ve Modern Tıptaki Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi/ Evaluation of 132th Article of Civil Code on Waiting Period (Iddet Duration) in the Light of Women's Rights and Modern Medical Developments
Nüket Paksoy Erbaydar, Aysun Balseven Odabaşı________________________________________112

Female Genital Mutilation in Tanzania: Re-examining Women’s Position in Society/ Tanzanya'da Kadın Sünneti: Kadınların Toplumdaki Konumunun Yeniden Değerlendirilmesi
Josephine Shabani ve Gemma Todd____________________________________________________120

Avrupalı Cadıların Bostanları, İstanbullu Kocakarıların Çiçek Aşısı ve Cinchon Kontesinin Kınakına Ağaçları: Modern Tıp Tarihi Kadınları Neden Yazmadı?/ Gardens of European Witches, Smallpox Vaccine of Old Wise Istanbulite Women and Cinchona Trees of Chinchon Countess: Why Modern Medical History Did Not Write Women?
Nihan Bozok______________________________________________________________________139