Fe Dergi: Feminist Eleştiri 9 Sayı 1, 2017 Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir. ISSN 1309-128X
Türkiye’de akademinin büyük bir yıkım geçirdiği bir dönemde kurucularıyla, kurullarıyla, yazarlarıyla bu yıkımdan payını almış olarak yine çıkıyor fe dergi. Dokuzuncu yılımıza girerken akademiyi ve akademik üretiminin anlamını sorguladığımız bugünlerde yılmayıp üretmeye devam eden yazarlarımız ve okuyup yapıcı değerlendirmeler yapan hakemlerimiz var neyse ki... Gelecek sayımızın konusunun İfade Özgürlüğü olduğunu bir kez de buradan hatırlatalım.

İlk dosyamız Feminist yöntem, gerçekten ilham verici yazılardan oluşuyor. “Fotoğrafın Gör Dediği: Aile Fotoğrafları Üzerine Bir Analiz Denemesi”nde Selda Tuncer sosyal bilimler araştırmalarında fotoğrafların farklı şekillerde kullanımının sağladığı olanakları aile fotoğrafları bağlamında tartışmaya açıyor ve hem klasik örnekler hem de kendi çalışmalarından örneklerle destekliyor. “Kesişen Kimlikler Ekseninde Bir Konum Tartışması”nda da Ayla Deniz kendi çalışmasından (uçak krizi sırasında ortaya çıkan Türkiye'deki Rus kadınların kendini ifade krizi gibi) örneklerle araştırmacının konumunu tartışıyor. “Erendiz Atasü’nün Romanlarında, Bedenin, Doğurganlığın ve Anneliğin İzini Sürmek” yazısında Derya Şayman Kaylı az çalışılan ve zor bir konu olan anneliğin Atasü tarafından kendine özgü ifade buluşlarının izini sürüyor.

Feminist Etik iki yazılık bir dosya fakat bu konuyu ele almaya başlamak güzel ve önemli. “Feminist Etik Açısından Cinsellik ve Üreme: Fetüsün Bireyliği ve Kadının Beden Bütünlüğü” makalesinde uzun yıllardır bu konularda çalışan ve sosyal bilimler ve tıp arasındaki köprüler kuran az sayıda araştırmacıdan biri olan Ayşe Dayı konuya cyborg tartışmasına kadar giden yeni bir ışıkla bakıyor. “Suça Sürüklenmiş Kız Çocuklarının Ahlaki Kimlikleri ve Suça Yönelik Algılarının Feminist Etik Bağlamında İncelenmesi” makalesinde Simel Parlak ve Halil Ekşi de kız çocuklarının anlatılarını hem var olan literatür hem de araştırmaları bağlamında ele alıyorlar.

Ne mutlu ki artık her sayımızda yayınladığımız erkeklik yazılarına yeni bir dosya ile yenileri ekleniyor: Erkekliğin halleri dosyamız da iki güzel, okuması zevkli edebiyet ve sinema yazısından oluşuyor: “Bizim Büyük Çaresizliğimiz: Firari Geçmişin Anlatıda Temsili”nde Nazım Çapkın, Barış Bıçakçı'nın erkeklik çalışmaları ve edebiyat konusunda bir klasik olan “Bizim Büyük Çaresizliğimiz”deki arkadaşlığın dinamiklerini yeni bir bakış açısıyla ve kalıpların dışına çıkarak, çoktan unutulmuş olanı hatırlatarak ele alıyor. Selin Akyüz ve Burcu Dabak ise Tunç Okan sinemasında erkekliğin yol halini inceliyorlar.

Kadınlar Dünyası: Ülke Örnekleri dosyamızda Merve Özdemirkıran ve Selcen Öner Marmara Bölgesi’nde kadın Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Profilini çıkarıyorlar. Özge Özdemir Osmanlı feminizminin manifestosu sayılan Kadınlar Dünyası dergisinde farklı milletten kadınlara nasıl bakıldığını anlatıyor. Onur Okyar “İran’da kadın olmak” makalesinde İran’da kadın haklarının evrimini inceliyor ve Tahran’daki üniversitelerde bu konuda yapılan araştırmanın bulgularını paylaşıyor. Uluslararası sisteme feminen bir bakış geliştiriyor. Selda Taşdemir Afşar şiddet gören kadınların sığınmaevlerine erişimini engelleyen etmenleri gözden geçiriyor.

Feminist yöntem:

Fotoğrafın Gör Dediği: Aile Fotoğrafları Üzerine Bir Analiz Denemesi / What Photographs Tell: An Analysis on Family Photographs

Selda Tuncer_____________________________________________1


Kesişen Kimlikler Ekseninde Bir Konum Tartışması: Bir Kadın Araştırmacının Türkiye’de Yaşayan Rus Göçmen Kadınlarla Karşılaş masından Notlar /

A Position Discussion on Intersecting Identities: Notes from a Woman Researcher Meeting with Russian Migrant Women Living in Turkey

Ayla Deniz______________________________________________12


Erendiz Atasü’nün Romanlarında, Bedenin, Doğurganlığın ve Anneliğin İzini Sürmek / Tracing Motherhood and Fertility of Body in Erendiz Atasü’s Novels

Derya Şayman Kaylı______________________________________27


Feminist Etik:

Feminist Etik Açısından Cinsellik ve Üreme: Fetüsün Bireyliği ve Kadının Beden Bütünlüğü / A Feminist Ethics Approach to Sexuality and Reproduction: Fetal Personhood and Women’s Bodily Integrity

Ayşe Dayı______________________________________________37


Suça Sürüklenmiş Kız Çocuklarının Ahlaki Kimlikleri ve Suça Yönelik Algılarının Feminist Etik Bağlamında İncelenmesi / Investigation of perception and moral stages of girls pushed to crime in the context of feministic ethics

Simel Parlak ve Halil Ekşi_________________________________55


Erkekliğin halleri

Barış Bıçakçı’s Our Grand Despair: Dealing with the Fugitive Past in the Crystalline Structure of the Text / Bizim Büyük Çaresizliğimiz: Firari Geçmişin Anlatıda Temsili

Nazım Çapkın___________________________________________71


Erkekliğin Yol Hali: Sarı Mercedes” ve “Otobüs” Filmlerinde Erkeklik Kurguları / Masculinities on the Road: The Construction of Masculinities in Mercedes Mon Amour” and “The Bus”

Selin Akyüz ve Burcu Dabak________________________________80


Kadınlar Dünyası: Ülke Örnekleri

Türkiye’de Kadın Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Profili: Marmara Bölgesi / The Profile of Female Academics in International Relations Discipline in Turkey: Region of Marmara

Merve Özdemirkıran ve Selcen Öner__________________________92


"Kadınlık Yalnız Meyve Değildir": Kadınlar Dünyası Dergisinin Başyazılarında Kadın Kategorisinin İnşası / "Womanhood is not Only a Fruit": Construction of the Category of Woman in the Editorials of Kadınlar Dünyası Magazine

Özge Özdemir____________________________________________113


İran’da kadın hakları: Uluslararası sisteme feminen bir bakış / Women's rights in Iran: A feminine look at the international system

Onur Okyar_____________________________________________121


Şiddet Gören Kadınların Sığınmaevlerine Erişimini Engelleyen Etmenler / Factors Preventing Women from Access to Shelters who were Exposed to Violence

Selda Taşdemir Afşar, Aylin Görgün Baran ve Canan Koca Aritan___134