cFe Dergi: Feminist Eleştiri 8 Sayı 2, 2016 Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir. ISSN 1309-128XFe Dergi sekizinci yılının sonunda yine dolu bir sayıyla karşınızda. Üretkenliğin zor olduğu, geleceğe dair ümitlerin törpülendiği günlerde üretmeye ve hayal etmeye devam eden yazar ve okuyucularımıza teşekkürler. Bu sayıda üç dosyamız var: Erkeklik, Feminist ve Yaklaşımlar, Türkiye Sineması.
Erkekler (De) Ağlar!” makalesinde Gizem Çelik ve “Erkeklik ve Kadına Şiddet Sorunu” makalelerinde Alev Özkazanç ve Erman Örsan Yetiş hem şiddet gibi klasikleşmiş ama farklı bakış açılarına ihtiyaç duyan yönleriyle hem de LGBTQI gibi kenarda kalan meselelere bakarak erkeklik üzerine kafa yoruyor ve literatüre yeni bakış açıları geliştiriyorlar. Atilla Barutçu ve Naz Hıdır ise başarılı bir saha çalışması üzerinden bu yeni bakış açılarının toplumsal yansımalarının en merkezi olabilecek ama üzerine en az konuşulanlardan birini, profeminist babalar meselesini inceliyorlar.
Feminist Yöntem ve Yaklaşımlar dosyasında “Bir Güvenlikli Site Hikâyesiyle Leyla Bektaş Ata kent çalışmalarının teorik arka planından beslenerek mekânın insan üzerindeki belirleyiciliğini, ev, komşular, site ortak alanları ve kent hayatına katılım üzerinden çözümlerken, feminist yöntemin kendi tecrübesine akademik bir mesafe kazandırabilen yaratıcı bir uygulamasını sergiliyor. Lülüfer Körükmez ise kadın araştırmacılarınturizm sektörü gibi erkek-dominant saha örneklerinde çalışırken karşılaştıkları zorluklara ve çözümlerine odaklanıyor. Raşit Çelik ise eğitim felsefesi, ahlak felsefesi ve etik perspektifinden feminist yöntem ve bakım/özen etiği meselelerini inceliyor. Görkem Akgöz Türkiye, Hindistan ve Latin Amerika gibi farklı coğrafyalarda feminizmin tarihsel gelişimi ve güncel durumu hakkında yapılan analizlerden faydalanarak feminizme içeriden getirilen eleştirileri, neoliberal dönemde toplumsal muhalefet bağlamında geniş bir çerçevede ele alıyor. “Pembe Getto: Kurumsal İletişim Yöneticileri Üzerine Bir Mikro Çalışma” makalelerinde Seçil van het Hof ve Sibel Hoştut ise kurumsal iletişim alanında kadınların ağırlıklı yerinin eksik kalan analizi için bir adım atıyorlar. Grafik tasarım alanında geliştirilen feminist yaklaşımlar, 1970'lerde feminist sanatın öncü kadın sanatçılardan biri olan Sheila Levrant De Bretteville'in kurucularundan olduğu “Woman's Building” yapısı üzerinden Selma Kozak tarafından analiz ediliyor.
Dergimizin en çarpıcı dosyalarından biri olan Türkiye Sineması bölümünde ise Gülsüm Depeli““Emine Mine, Hepsi Sensin Be Kızım”: Yeşilçam Sinemasının Eril Fantezisi” makalesiyle Türk Sineması'nda Pygmalion filmlerini analiz ediyor ve Doğu’nun gelenek ve değerlerinin bütünleştiği, ulusal kimliğe uygunlaştırılan ahlaksallaştırılmış “ideal kadın”ın yaratılmışlığı üzerine kafa yoruyor. Eren Yüksel ise Güneşi Gördüm ve Teslimiyet filmleri üzerinden trans kimliklerin mekânsal örgütlenmesi ve sınırlılıklarını inceliyor. “Derdi Başından Aşkın Kadınlar”da Burcu Şentürk Sultan ve Zerre filmleri özelinde Türk Sineması'nda kenardaki kadının dönüşümüne bakarak kenarda olmak ve dert sahibi olmak gibi popüler kültürde yaygın olarak erkeklerle özdeşleştirilen ve nispeten az çalışılan temaları kadınlar için geliştiriyor ve erkeklik dosyamızda işlediğimiz profeminist babalara olan ihtiyacı göz önüne seriyor :)


Erkeklik

Erkekler (De) Ağlar!”: Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Erkeklik İnşası ve Şiddet Döngüsü / “Men (Also) Cry!”: The Construction Of Masculinity And The Cycle Of Violence in The Context Of Gender Roles

Gizem Çelik_________________________________1


Erkeklik ve Kadına Şiddet Sorunu: Eleştirel bir Literatür Değerlendirmesi / Masculinity and the Problem of Violence Against Women: A Critical Literature Review

Alev Özkazanç ve Erman Örsan Yetiş_____________13


Türkiye’de Babalığın Değişen Rolleri: Profeminist Babalar / Profeminist Dads

Atilla Barutçu ve Naz Hıdır_____________________27


Feminist Yöntem ve Yaklaşımlar

Bir Güvenlikli Site Hikâyesi: Gündelik Hayatın Dönüşümüne Otoetnografik Yaklaşım / An Attempt for an Auto-Ethnography: Living in a Gated Community

Leyla Bektaş Ata______________________________46


Kadın Araştırmacıların Erkek-Dominant Sahada Çalışması Mümkün Mü? / Is it Possible for Female Researchers to do fieldwork in male-dominated site?

Lülüfer Körükmez_____________________________62

Bakım/Özen Etiği Ve Eğitim Felsefesinde Feminizm Temelli Bir Yaklaşım / Care Ethics and a Feminist Approach to the Philosophy of Education

Raşit Çelik___________________________________73

Mutsuz Evlilikten Tehlikeli Flörte: Feminizm, Neoliberalizm Ve Toplumsal Hareketler / From Unhappy Marriage To Dangerous Liaison: Feminism, Neoliberalism And Social Movements

Görkem Akgöz________________________________86


Pembe Getto: Kurumsal İletişim Yöneticileri Üzerine Bir Mikro Çalışma / Pink Ghetto: A Micro Analysis on Corporate Communications Managers

Seçil van het Hof ve Sibel Hoştut__________________101


Grafik Tasarımda Feminist Yaklaşımlar Sheila Levrant De Bretteville ve Woman's Building, Women's Graphic Center / Feminist Approaches in Graphic Design; Sheila Levrant De Bretteville and the Woman's Building

Selma Kozak__________________________________110


Türkiye Sineması

Emine Mine, Hepsi Sensin Be Kızım”: Yeşilçam Sinemasının Eril Fantezisi / The Male Phantasy of Yeşilçam Cinema: “Emine or Mine, They are both you baby!”

Gülsüm Depeli________________________________125


Güneşi Gördüm ve Teslimiyet Filmlerinde Trans Kimliklerin Mekânsal Örgütlenmesi ve Sınırlılıkları / Spatial Organization and Limitations of Transgender Identities in Güneşi Gördüm and Teslimiyet

Eren Yüksel__________________________________138


Derdi Başından Aşkın Kadınlar: Sultan’dan Zerre’ye Türk Sinemasında Kenardaki Kadının Dönüşümü / Women in Trouble: Transformation Of Marginal Women in Turkish Cinema From Sultan to Zeynep

Burcu Şentürk________________________________149