Fe Dergi: Feminist Eleştiri 7 Sayı 1, 2015 Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir. ISSN 1309-128X
On dördüncü sayımızın ilk dosyası yayıncılık: Ümüt Akagündüz Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki siyasi atmosfere ve dönem dergilerinde yazan Sabiha Sertel gibi kadınların “Kadın Düşüncesi”ni nasıl geliştirdiklerine bakıyor. İlknur Hacısoftaoğlu ve Safter Elmas ise Men’s Health Dergisinde kas yüceltimi gibi erkeklik söylemlerini inceliyor ve ikinci dosyamızla bağlantı kuruyor. İkinci dosyamız daha önceki dosyalarımızda da ele aldığımız erkeklik konusuna odaklanıyor. Ezgi Burgan erkeklik ve et yemek arasında kurulan ilişkinin izini sürüyor. Özden Melis Uluğ ise soyadı politikaları bağlamında Medeni Kanunu’nun 187. Madde’sini hegemonik erkeklik açısından inceliyor. Üçüncü dosyamız Bakım, dergimizi sonunda diğer kadın dergilerinden bazılarıyla ortak bir alanda birleştiriyor. Ama gece maskesi ve ayak bakımına ulaşamıyoruz çünkü kadınların kendilerinin değil başkalarının bakımının kürek mahkûmları olup olmadığını tartışıyoruz. Merin Sever'in değerlendirdiği çocuksuzluk bakımdan tamamen kurtarmıyor ama çocuk bakımından kurtarıyor en azından. Dördüncü dosyamız Feminizm Terapisi Dalga filminin feminist bir incelemesi’ni kadınlara sunulan psikolojik yardım hizmetlerine feminist terapi perspektifinden eleştirel bir bakışla tamamlıyor. Son olarak Burcu Şenel farklı kadınlık hallerini bir dans salonunda okuyor…


Yayıncılık

Cumhuriyet'in ilk yıllarında siyasi atmosfer ve dönem dergilerinde kadın düşüncesi (1923-1925)/ The political atmosphere in Turkey and reflections of the woman’s movement in the journals of the early republican period (1923-1925)

Ümüt Akagündüz____________________________________________1


Kasların efendisi”: Men’s Health dergisinde fitness söylemi / “The master of muscles”: Fitness discourse in Men’s Health magazine

İlknur Hacısoftaoğlu, Safter Elmas_____________________________21


Erkeklik

İlk kültürel gereç çuval ise: Erkeklik ve et yemenin kesişimselliğinde bilimsel anlatıların kuruluşu/ If the first cultural material was a carrier bag: Construction of scientific narratives at the intersectionality between masculinity and meat-eating

Ezgi Burgan_______________________________________________35


Soyadım kimliğimdir: hegemonik erkeklik ile Medeni Kanun’un 187. maddesi arasındaki ilişkiye eleştirel bir bakış/ My name is my identity and must not be lost”: A critical perspective on the relationship between hegemonic masculinity and article 187 of the civil code

Özden Melis Uluğ___________________________________________48


Bakım

Ailevileştirilen bakımın kürek mahkûmları: evde bakım uygulaması kapsamında bakım veren kadınların deneyimleri/ The convicts of familialized care: Experiences of care giver women within the home care practice

Özge Sanem Özateş Gelmez___________________________________59Kadınlık, annelik, gönüllü çocuksuzluk: Elisabeth Badinter’den Kadınlık mı annelik mi?, Tina Miller’dan Annelik duygusu: Mitler ve deneyimler ve Corinne Maier’den No kid üzerinden bir karşılaştırmalı okuma çalışması / Womanhood, motherhood, childfreeness: A comparative reading on Elisabeth Badinter’s The conflict: how modern motherhood undermines the status of women, Tina Miller’s Making sense of motherhood and Corinne Maier’s No kid

Merin Sever________________________________________________72
Feminizm Terapisi

Beyaz perdede kadın anlatısı: Mavi dalga filminin feminist incelemesi / Women's narratives on the screen: A feminist scrutiny of the Blue wave

İrem İnceoğlu______________________________________________87

Kadınlara sunulan psikolojik yardım hizmetlerine feminist terapi perspektifinden eleştirel bir bakış / A critical feminist therapy perspective on psychological help for women

Hanife Pehlivan____________________________________________95


Farklı kadınlık halleri

Neoliberalizm ve farklı kadınlık hallerini bir dans salonunda okumak/ Reading neoliberalism and different stances of women in a dance hall

Burcu Şenel_______________________________________________105Bu sayının editörleri

Elif E. Akşit ve Ezgi Sarıtaş