Fe Dergi: Feminist Eleştiri 7 Sayı 1, 2015
Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir. ISSN 1309-128X








13. sayımızda daha sonraki sayılarda genişleterek ele almayı sürdüreceğimiz beş dosyamız var. Bu konulardan biri olan yayıncılık, gelecek sayımızın dosya konusu olmaya devam edecek, yazılarınızı bekliyoruz.



İlk dosyamız
Neo-liberalizm ve Kadınlar'da Burcu Hatiboğlu Eren, Aktaş mahallesine feminist bir bakış atıyor. İkinci makale, "Genç Kadın Emeği ve Sermaye Arasındaki Pazarlık: Devlet, Emek Piyasası ve Aile Bağlamında Bir İşsizlik Analizi" ise geçen sene Satı Atakul ödülü için seçilen beş makaleden birisi. Bu dosyada son olarak Betül Yarar kadın yoksulluğunu anlamak için yoksulluk odaklı STK’lara bakıyor.

İkinci dosyamız Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet'te Çiğdem Yalçın Pamukçu ev hizmetlerinde çalışan göçmen kadınlara, yine geçen sene Satı Atakul ödülü için seçilen beş makaleden birisinin sahibi olan Nisan Kuyucu ise kadınların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde adalete erişim sorununa bakıyor.



Üçüncü dosyamız Feminizm ve Hikayemizi Anlatmak'ta Ayça Kurtoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında kısa bir hikâye anlatıyor, İçten Keskin hikayemizin önemli bir parçası haline gelen kürtaj tartışmalarını değerlendiriyor. Meral Salman Yıkmış kadınlarla mülakat yapmak tecrübesi üstüne kafa yoruyor. Niloofar Arjomandi ve Sohila Faghfori ise İran'dan Benim Adım Kırmızı'nın feminist bir okumasını yapıyorlar.



Dördüncü dosyamız Erkeklik stratejileri ve erkekliğin yeniden üretimi'nde Şahinde Yavuz geçen sene de değindiğimiz Trabzon şehrine ataerkil egemen erkeklik değerlerinin üretiminde kadınların rolü gözüyle bakıyor, Atilla Barutçu da dişil sessizliğe mukabil eril suskunluk meselesine ilginç bir bakış açısı geliştiriyor.


Son ve dediğimiz gibi gelecek sayıda oldukça geniş bir şekilde ele alacağımız Yayıncılık ve dergiler dosyasının şimdilik tek yazısında ise İlknur Meşe İslami moda dergisi Aysha'yı inceliyor.

Dergimiz çıkarken
demokrasinin, kadınların, LGBTİ'lerin ve Türkiye'nin önündeki en önemli engellerden biri olan barajı da kadınlar aştı, doksan altı kadın meclise girdi: Partilerin vitrinleri değil, tüm ötekileştirilen, ayrımcılığa uğrayanların sesi olmalarını dileriz...


Neo-liberalizm ve Kadınlar

Kent içi yoksul alanların dönüşümüne feminist bakış Ankara, Aktaş/ A feminist view on the transformation of poor inner city areas: TOKI as ‘imposible civilisation,’ the sample of Aktaş district in Ankara

Burcu Hatiboğlu Eren


Genç kadın emeği ve sermaye arasındaki pazarlık: devlet, emek piyasası ve aile bağlamında bir işsizlik analizi/ The bargain between young women’s labour and capital: An unemployment analysis through state, labour market and family

Canet T. Sarıtaş Eldem


Küresel yoksulluk içinde kadın yoksulluğu, küresel kadın hareketi içinde yoksulluk odaklı STK’lar/ Women's poverty within global poverty, poverty centered NGO's in global women's movement

Betül Yarar



Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet

Türkiye’de, ev hizmetlerinde çalışan göçmen kadınlar ve ekonomik şiddet/ Immigrant women working in domestic services in Turkey and economic violence

Çiğdem Yalçın Pamukçu


Kadınların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde adalete erişim sorunu: Mahkeme kararlarında cinsiyet ayrımcılığı olarak kadına yönelik şiddet/ The problem of women’s access to justice before the European Court of Human Rights: Violence against women as gender discrimination in jurisprudence

Nisan Kuyucu


Feminizm ve Hikayemizi Anlatmak

8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında kısa bir hikâye / A short story on the 8th of March, Women's Day

Ayça Kurtoğlu


Kürtaj tartışmaları ve feminizm/ Abortion debate and feminism

İçten Keskin


Kadınlarla mülakat yapmak/ Conducting interviews with women

Meral Salman Yıkmış


Shekure’s room for her own: A feminist reading of Orhan Pamuk’s My Name is Red/ Şeküre'nin kendine ait odası: Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı romanının feminist bir okuması

Niloofar Arjomandi ve Sohila Faghfori


Erkeklik stratejileri ve erkekliğin yeniden üretimi


Ataerkil egemen erkeklik değerlerinin üretiminde kadınların rolü: bir “erkek şehri” Trabzon örneği/ Women’s role in the production of patriarchal values of masculinity

Şahinde Yavuz


Bir erkeklik stratejisi: Özel alanda eril suskunluk/ A strategy of masculinity: Masculine reticence in the private sphere

Atilla Barutçu


Yayıncılık ve dergiler


İslami bir moda dergisi örneğinde moda ve tesettür: Ne türden bir birliktelik?/ Fashion and veiling: what kind of togetherness? The case of an Islamic fashion magazine

İlknur Meşe



Bu sayının editörleri


Elif E. Akşit ve Ezgi Sarıtaş