Fe Dergi: Feminist Eleştiri 6 Sayı 2, 2014 Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir. ISSN 1309-128X

İlk dosyamız Hukuk, Şiddet, Çözümler'de Bilge Şahin Geçiş Dönemi Adalet Mekanizmasını tecavüz suçu ve Uluslararası Ceza Mahkemesinde ele alınışı bağlamında inceliyor. Ceren Baykotan'sa Türkiye’de insan ticareti'nin feminist bir analizini yapıyor.İkinci dosyamızın konusu Çocukluk edebiyatı. Manolya Harnuboğlu Halide Edib Adıvar’ın çocukluk yıllarını anlattığı otobiyografisi Mor Salkımlı Ev'de mekân ve algılanış biçimleri'ne bakarken Nihan Bozok ve Meral Akbaş da Tezer Özlü'nün çocukluğunun soğuk gecelerine ve ifade olanaklarına, tahta evlere ve arasında kalan meyve bahçelerine bakıyorlar.Üçüncü dosyamız
Devlet ve Milliyet de iki yazıdan oluşuyor ve Satı Atakul Makale ödülünü kazanan ilk iki makaleden oluşması sebebiyle önemli. Kendi hikayesiyle anlattığı hikayeyi ayırmayan, kendini ortaya koymaktan çekinmeyen ama merkeze koymayan bir dili olan güzel makaleler bunlar. Sanam Vaghefi Türkiye'deki İranlı sığınmacı kadınları dışlanma ve direniş dinamikleriyle ele alıyor, Hatice Çoban Keneş ise ırkçılık ve cinsiyetçilik ilişkisini Kürt kadınları bağlamında ortaya seriyor.

Son olarak Gökçesu Akşit ve Berfin Varışlı sağolsunlar dergimiz için 1. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Konferansı için Türkiye’ye gelen Jeff Hearn ile erkekler ve erkekliklerle ilgili bir röportaj yaptılar, üstelik bu değerli söyleşiyi Türkçe’ye de çevirdiler ve her iki dilde de yayınlama şansı bulabildik.İçindekilerHukuk, Şiddet, Çözümler

What Is Happening To Women In Transitional Justice? Analysing The Crime Of Rape And Its Reconciliation In The ICTR/ Geçiş Dönemi Adalet Mekanizmasında Kadınlara ne Oluyor? Tecavüz Suçu ve Uluslararası Ceza Mahkemesinde Ele Alınışının İncelenmesi

Bilge Şahin____________________________________________________1


Human Trafficking in Turkey- A Feminist Analysis / Türkiye’de insan ticareti: Feminist bir analiz

Ceren Baykotan________________________________________________14Çocukluk edebiyatı


Mekân ve Mekânın Algılanış Biçimleri: Halide Edib Adıvar’ın Otobiyografisi Mor Salkımlı Ev Üzerine Bir İnceleme

Manolya Harnuboğlu____________________________________________25


Çocukluğun Gecelerini Soğutan Bugünde Sesini Arayan Bir Kadın: Tezer Özlü / The Woman who Cools the Nights of Childhood and Pursues her Voice Today:Tezer Özlü

Nihan Bozok, Meral Akbaş________________________________________44
Devlet ve Milliyet


Devlet ve Diaspora Çıkmazında Feminizm:Türkiye'deki İranlı Sığınmacı Kadınların Toplumsal Dışlanma Ve Gündelik Direniş Deneyimleri / Feminism at the state and diaspora deadlock: Iranian women's experiences of exclusion and everyday resistance

Sanam Vaghefi __________________________________________________51


Yeni Irkçılığın Bileşeni Olarak Cinsiyetçilik: Irkçılığın Cinsiyetçilikle Eklemlenmesi

Hatice Çoban Keneş _____________________________________________61

Röportaj


Türkiye’de Eleştirel Erkekler ve Erkeklikler Konusunu Feminizm İçinde Çalışmak: Jeff Hearn İle Erkekler Ve Erkekliklere Ulusaşırı Yaklaşımlar Üzerine Bir Röportaj / Studying Men And Masculinities Critically in Turkey As a Part Of Feminism: An Interview With Jeff Hearn On Transnational Approaches To Men And Masculinities

Gökçesu Akşit, Berfin Varışlı _______________________________________80