Fe Dergi: Feminist Eleştiri 5 Sayı 1, 2013 Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir. ISSN 1309-128XBeşinci yılımızın ilk sayısı olan dokuzuncu sayımız İran'dan Albee'nin Hayvanat Bahçesi Hikayesi'nde queer olgusunu ele alan bir yazı ile açılıyor. Bu yazı dergide - biraz zorlayarak da olsa - İngilizce yazılar da yayınlamanın bir artısı sanki... İkinci yazımızda, adet olduğu üzre Bülent Korkmaz, bir başka Suriyeli kadın yazar olan Dima Vannus’tan “Seher” adlı öykü çevirisi ve değerlendirmesini sunuyor. Bu sayıda üç dosyamız var: İlki “Vatan, Millet, Sakarya” başlığını taşıyor. Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre romanının ve Nefes filminin çözümlemeleri ışığında vatan kavramına, HES mücadeleleri ışığında bu kavramın gündelik uzantılarına bakıyoruz. Ayizi Yayınevi'nden çıkan OHAL'de Feminizm adlı kitabın eleştirisiyle vatanın mekanla ve zamanla değişen ve disipline edilen sınırlarının kadınların hayatlarına etkisini anlıyoruz. Takip eden ve daha önceki sayılardan devam eden dosyamız “Cinsel Taciz Saldırı”da Seher Kırbaş Canikoğlu, Sabancı Üniversitesi'nin 2012 yılında düzenlediği Dicle Koğacıoğlu Makale Yarışması ikincilik ödülünü alan makalesini gözden geçirilmiş haliyle sunuyor: “Feminist Bir Perspektifle Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Saldırı Suçu.” Bu mini dosyanın ikinci yazısı yazarlarımızdan Alev Özkazanç'ın Cinsellik, Şiddet ve Hukuk: Feminist Yazılar kitabının bir eleştirisi. Bir başka mini dosyamız “Sokak Siyaseti ve Kadınlar” başlığını taşıyor ve Berlin'deki kadın grafiticilerden Gezi Parkındaki ortakyaşam denemelerinin diğer şehirlerdeki, özellikle Ankara'daki tezahürlerinde kadınların rolüne dair kısa ve kolektif bir değerlendirmeyle sonlanıyor.


Power Struggle in The Zoo Story: A Performance of Subjectivity / Hayvanat Bahçesi Hikayesi 'nde İktidar Mücadeleleri: Öznelliğin Sergilenişi
Parisa Shams ve Farideh Pourgiv_____________________________________________1

Suriyeli yazar Dima Vannus’tan “Seher” adlı öykü / “Sahar” by the Syrian writer Dima Wannous
Bülent Korkmaz___________________________________________________________12


Vatan, Millet, Sakarya

Bir Savaş Anlatısı Olarak Nefes: Vatan Sağolsun ve Hegemonik Erkekliğin Krizi / Nefes (Breath: Long Live the Homeland) As A War Tale and The Crisis of Hegemonic Masculinity
Eren Yüksel___________________________________________________________________15

Bir Desideratum Olarak Vatan Kavramının Tanzimat Dönemi Erkeklik Kavramı İnşasındaki Rolü / The Role of Homeland Concept as a desideratum in the Construction of Tanzimat Era’s Masculinity İlkay Özküralpli_______________________________________________________________32

HES Direnişlerinde Kadınların Deneyimleri: Fındıklı Örneği / Women's Experience in the Resistance Against the HEPS Constructions: The Case of Fındıklı
Şahinde Yavuz ve Özlem Şendeniz_________________________________________________43

Kitap Eleştirisi: OHAL’de Feminizm: Nebahat Akkoç Anlatıyor -- Ceren Belge / Book Review: Feminism in the State of Emergency
Tolga Ulusoy________________________________________________________________59Cinsel Taciz Saldırı
Feminist Bir Perspektifle Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Saldırı Suçu / Sexual Assault in Turkish Criminal Law in Feminist Perspective
Seher Kırbaş Canikoğlu________________________________________________________61

Kitap Eleştirisi: Cinsellik, Şiddet ve Hukuk: Feminist Yazılar Üzerine -- Alev Özkazanç/ Book Review: On Sexuality, Violence and Law: Feminist Essays .
Ezgi Sarıtaş__________________________________________________________________74Sokak Siyaseti ve Kadınlar

Riot Is Not Diet”: Berlin Örnek Alanında Kadın Grafiticiler / Riot Is Not Diet”: Women's Graffiti in the Sample of Berlin
Funda Çoban ________________________________________________________________76

Parklar, Kadınlar, Şehirler / Parks, Women, Cities
Kolektif_____________________________________________________________________88