Fe Dergi: Feminist Eleştiri 4 Sayı 2, 2012 Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir. ISSN 1309-128XDördüncü yılımızın ikinci sayısı olan sekizinci sayımızda iki dosyamız var: İlki geçen sayımızdan devam eden Feminist Coğrafya konusu. Eda Acara bu sayımız için Audrey Kobayashi ile iletişim halinde Kobayashi'nin “Sınıfta Irk ve Irkçılık- Öteden Öfkeyle Bakmak” makalesini çevirdi. Bu makale toplumsal cinsiyet konusuna pek değinmese de günümüz ırkçılığını sınıf içerisindeki mekanlaşma deneyimleri üzerinden anlatan ve bu anlamda, pratikle teoriyi birbirlerinin içerisinden okuyan önemli bir makale olma özelliği taşıyor. Bu çeviri ırkçılık ve feminist coğrafyanın beraber tartışılacağı tartışmalara bir zemin oluşturmak kaygısı taşıyor. Dergimizdeki makalelere daha önce de konu olan Samiha Ayverdi bu sefer de coğrafya algısıyla konuğumuz. Dilek Keleş Ayverdi'nin coğrafi referanslarını konu ediyor. Bülent Korkmaz da geçen sayıda olduğu gibi bu sayıda da başka bir Suriye'li kadın yazar olan Ğalya Kabbani'den “Bayan Robinson ile Bir Fincan Çay” çevirisi ve değerlendirmesini sunuyor. İkinci dosyamızda Alev Özkazanç da Kobayashi gibi feminist pedagoji üstünde duruyor, ama bu sefer başka bir perspektiften: Jane Gallop'un feminist eğitimde cinselliğin yerini yeniden değerlendiren tartışmalı kitabını değerlendirirken Türkiye'de cinselliğin feminist düzenlenmesine ilişkin yeni bir tartışma başlatmayı hedefliyor. Aynı dosyada Özkan Agtaş yasanın eşcinselliğe bakışındaki dönüşümü ve eşcinselliğin düzenlenmesinin daha güncel anlatımlarının yasanın tarihi konusundaki belirleyiciliğini tartışıyor. Ezgi Sarıtaş ve Aslı Yazıcı Yakın Seksoloji Dergisi'ni ve 1930-60 yılları arasında cinselliği denetleyen söylemleri birbirini tamamlayan bakış açılarıyla inceliyorlar. Çiğdem Akgül ise hem roman, hem de film olarak, hem Amerika'da, hem de başka ülkelerde oldukça popüler hale gelen Amerikan Sapığı'nın, bedene ve cinselliğe iktidar gözüyle bakmanın sıradanlaşmasını nasıl anlattığını ele alıyor.
Feminist coğrafya

Sınıfta ırk ve ırkçılık- öteden öfkeyle bakmak / 'Race' and racism in the classroom: looking back on anger
Audrey Kobayashi___________________________________________________________1

Samiha ayverdi yazınında mekan algısı / The perception of space in Samiha Ayverdi’s literature
D
ilek Keleş________________________________________________________________11Suriyeli yazar Ğalya Kabbani'den “Bayan Robinson ile bir fincan çay” / “A cup of tea with Mrs. Robinson” by the Syrian writer Ghalia Kabbani
Bülent Korkmaz___________________________________________________________26Cinselliğin biçimlendirilmesi

Hakiki cinsiyet, yasanın boyunduruğu ve siyasi öznellik/ A true sex, yoke of the law and political subjectivity
Özkan Agtaş_______________________________________________________________31Cinsel tacizle suçlanan feminist: Jane Gallop / A feminist accused of sexual harassment: Jane Gallop
A
lev Özkazanç_____________________________________________________________44Seksoloji: 1945-1955 arası türkiye'de cinsel terbiye / Sexology: sexual conduct in turkey between 1945 and 1955
E
zgi Sarıtaş_______________________________________________________________57Tüketilen ve “iktidar”laşan bir beden: “Amerikan sapığı” / A consumed body and its becoming “power”: “American psycho”
Ç
iğdem Akgül______________________________________________________________72

Gizem ya da sapkınlık: Türkiye’de 1930-60 yılları arasında seksoloji söylemi / Mystery or deviance: sexology discourse in turkey between 1930-60.
Aslı Yazıcı Yakın____________________________________________________________87