anasayfaya dön

İçindekiler  


Fe Dergi: Feminist Eleştiri 2 Sayı 2, 2010

Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir.

ISSN 1309-128X 


Akademik yazılar, yorumlar, gezi notları, kitap ve film eleştirilerinden oluşan bu dördüncü sayımıza hoş geldiniz. 

Afişimizi indirmek için tıklayınız.

 

Dördüncü sayımızda daha önceki dosyalarımız devam ederken Kadın Tarihi konulu yeni bir dosya konusu başlatıyoruz. Elektronik dergiciliğin olanaklarıyla, dosya konularını farklı sayılarda sürdürebiliyoruz. Bu sayıda da ikinci sayımızdan beri sürdürdüğümüz Kadın Emeği ve Göç konusunda iki makale var. Ece Öztan Hollanda Türkiyeli Kadınlar Birliği'ni, Sermin Çakmak Karacadağ köyünden Almanya'ya giden Kürt kadınları anlatıyorlar. Yeni dosyamız Kadın Tarihinde ise Mithat Kutlar Mevlanzade Rıfat'ın feminist harekete erkek desteği sağlarken modernist erkek paradigmasının nasıl içinde yer aldığını anlatırken Nilgün Dalkesen çok genellenerek ele alınan farklı Türk toplumlarında cinslerarası ilişkilerdeki çeşitlilikleri aktarıyor. İlk sayımızda başlattığımız eğitim dosyasına bir makale de bu sayıda ekleniyor ve Hatice Tezer Asan ders kitaplarında ve sınıfta cinsiyetçiliğin tezahürlerinden bahsediyor. Son olarak geçen sayımızın dosya konusu olan kadınlara karşı şiddet konusunda Omca Özdemir bir literatür taraması sunuyor. Bu dosyada ilk kez bir film değerlendirmesine ve hakemli/akademik bir gezi yazısında da yer veriyoruz.

.

Kadın Tarihi

Osmanlı Kadın Dergileri içinde Erkekler Dünyası Dergisi/ Men's World journal among Ottoman women's journals   
Mithat Kutlar__________________________________________________________________________1


Gender relations regulated by customary law as reflected through legends and historical records in the Turkic societies/ Destanlar ve tarihi kayıtlar ışığında farklı Türk toplumlarında cinslerarası ilişkiler   

Nilgün Dalkesen________________________________________________________________________15Kadınların Emeği  ve Göç

Unutulan bir Göç ve Yurttaşlık Deneyimi: İlk Kuşak Göçmen Kadınlar ve Hollanda Türkiyeli Kadınlar Birliği/ A forgotten migration and citizenship experience: First generation immigrant women and The Netherlands Union of Women from Turkey   

Ece Öztan___________________________________________________________________________31

Değişen Hayatların Görünmez Sahipleri: Göçmen Kadınlar/ The Invisible Owners of Changing Lives: Immigrant Women   

Sermin Çakmak_______________________________________________________________________50
Eğitim

Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik ve Öğretmenlerin Cinsiyetçilik Algılarının Saptanması/ Gender Differences in Textbooks and Teachers' Gender Perceptions   

Hatice Tezer Asan_____________________________________________________________________61Kadına Karşı Şiddet

Tecavüzü, Hegemonik Erkeklik Zemininden Kavramak… / Understanding rape from the point of view of male hegemony   

Omca Özdemir_______________________________________________________________________75Yorum

The Militarization of Henna/ Kınanın Militarizasyonu   

Eda Acara___________________________________________________________________________91Gezi Notu

Akademide Feminist Sanat Üretmenin Bir Yıllık Hazin Çabası (Haziran 2009 - Haziran 2010)/ A Year of Sorrowful Work Trying to Produce Art in the Academia (June 2009 - June 2010)   

Güzin Yamaner_______________________________________________________________________95Kitap Eleştirisi

Laleli’de bir edibe: Halide Edip’in Akile Hanım Sokağı Üzerine/ A writer in Laleli   
Funda Şenol Cantek____________________________________________________________________111Film Eleştirisi

Bir Evlilikten Manzaralar: Kadın Kimliğinin ‘Medeni Hali’/ Scenes from a Marriage   
Jülide Karakoç__________________________________________________________________________115