Anasayfaya dön

İçindekiler  


Fe Dergi: Feminist Eleşiri 1 Sayı 2, 2009

Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir.

ISSN 1309-128X 


Akademik yazılar, fotoğraflı paragraflardan ve fotoğraf-yazılar ve kitap eleştirilerinden oluşan bu ikinci sayımıza hoş geldiniz. 

 

İkinci sayımızda yine iki dosyamız var. Kadınların Emeği ve Annelik teknolojileri. Bu ay (2009 Aralık) Amargi'nin de özel sayı konusu olan annelik meselesini burada biz de pek çok farklı yönüyle ele alıyoruz. Konularımızın başında etnik çatışma, savaş teknolojileri ve annelik ilişkisi geliyor. Burcu Şentürk ve Esra Gedik bu konu üstüne yoğunlaşıyorlar. Tıp teknolojileri ise makalelerin çoğunun toplanığı ve bu dosyanın amaçladığı konu. Elifhan Köse tıp teknolojileri ve modern kadınlığın icadı ilişkisine teorik bir bakış sağlıyor. Ayça Kurtoğlu ise cinsiyet değişirmenin değişen anlamını irdeliyor. Ayşe Dayı ABD'de ve Elif Ekin Akşit Türkiye'de teknolojilerin kadınların birbirleriyle ilişkilerini, özsaygılarını nasıl etkilediğini ve daha da önemlisi bunlardan nasıl etkilendiğini inceliyor. Akşit'in yazısı kısırlık tedavileriyle alt orta sınıf kadınların ağır eviçi emeğini de bağlantılandırarak iki dosyayı birbirine bağlıyor. Kadınların emeği dosyamızda alternatif ağların incelendiği bir fotoğraflı yazı (Hakan Topal) ve göçmen kadınların emeği üzerinde duran Çağla Ünlütürk Ulutaş ve Aslıcan Kalfa'nın yazıları var.Kadınların Emeği 

Domestic Labor, Knitting and alternative networks: Knit++ /
Hakan Topal_______________________________­___________________________________________1

Göçün kadınlaşması ve göçmen kadınların örgütlenme deneyimleri / The Femininization of Migration and Migrant Women's Organizations
Çağla Ünlütürk Ulutaş ve Aslıcan Kalfa_________­___________________________________________13Annelik Teknolojileri

Türkiye’de Şehit Annelerinin Savaş ve Çözüm Algıları / Perceptions of War and The Solutions of Mothers of Martyrs in Turkey
Esra Gedik___________________________________________________________________________29

Kısırlık: Olanak ve Tahakküm / Infertility: Possibility and Domination
Elif Ekin Akşit________________________________________________________________________44

From power to safety and respect: the changing meaning of empowerment in women’s reproductive health care in the U.S./ Güçten güvenlik ve saygıya: ABD'de kadınlara yönelik üreme sağlığında güç kazanmanın değişen anlamı
Ayşe Dayı___________________________________________________________________________55

Bir keşif olarak modern kadınlık: tıp, beden ve cinsellik / Modern womanhood as an invention: medicine, the body and sexuality
Elifhan Köse_________________________________________________________________________70

Biological Reproduction and Sex Reassignment in the Context of Sexual Citizenship/ Biyolojik üreme ve cinsel vatandaşlık bağlamında cinsiyet değişirme
Ayça Kurtoğlu_______________________________________________________________________79

The Gender Aspect of Conflict in Turkey / Türkiye'de çatışmanın toplumsal cinsiyet boyutu
Burcu Şentürk_______________________________________________________________________89


Bir Paragraf Bir Fotoğraf 
Bir fotoğraf ve bu fotoğrafta kadınlar için yer ve zamanın anlamının akademik bir şekilde ama tek bir paragrafla kısaca tartışıldığı bir paragraftan oluşan bir köşe. 

Dönüş / The Return
Sermin Çakmak______________________________________________________________________98

Kitap Eleşirisi

Şam’da raks / Dancing in Damascus
Dide Tayfur_________________________________________________________________________99
Sayı Editörleri:

Ayça Kurtoğlu 
Elif Ekin Akşit