Fe Dergi: Feminist Eleştiri 4 Sayı 1, 2012
Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir.

ISSN 1309-128X

Dördüncü yılımızın ilk sayısı olan yedinci sayımızda üç dosyamız var: İlki şiddet sayımızın bir uzantısı olsa da yeni bir konu, Cinsel taciz saldırı. Çok yankı bulan Assange olayına uluslararası feminist bir bakış geliştiren Alev Özkazanç bizi olayın farklı derinliklerine götürüyor. Daha önce şiddet sayımıza katkı veren Gül Yaşartürk, sinemada şiddet ile ilgili yeni film incelemeleri ile bu dosyaya da katkısını sunuyor. İkinci sayımızdan devam eden Kadın Tarihi dosyamız'da Afet İnan ve Atatürk ilişkisini feminist terimlerle inceleyen İlknur Meşe'yi, Konya-Silifke'li Hıristiyan kült figürTekla'yı anlatan Nermin Öztürk takip ediyor. Dinler ve milletlerarası katkılar, Bülent Korkmaz'In Ülfet İdlibi'nin Kadınlar Hamamı çevirisi ve değerlendirmesiyle devam ediyor. Hatice Şule Oğuz ise feminizmin kıyısında alan deneyimlerini anlatıyor. Diğer dosya konumuz olan Feminist coğrafya da yer yer kadın tarihiyle paylaşılan konulara odaklanıyor. Selda Tuncer analitik bir literatür taraması sunuyor. Leyla Uslu hayatını dışarıda da kuran ama ailesiyle yaşayan 25-30 yaşındaki kadınların evle ilişkisini inceliyor. Tuğba Kaya da Dikmen Vadisi gecekondularında yaşayan kadınların yarattıkları ve yaratabilecekleri değişimi sözlü görüşmeler yoluyla ortaya koyuyor. İrem İnceoğlu meseleye küresel bakış açısından ve onun alternatifinden bakıyor ve bize küreselleşme karşıtı hareketleri içinde kadınların rolüne ilişkin bir envanter sunuyor. Pınar Melis Yelsalı Parmaksız ise yerin belirsizleştiği bloglar dünyasında anneliğe yaklaşımları inceliyor. Feminist coğrafya meselesine önümüzdeki sayıda da devam edeceğiz.Cinsel taciz saldırı

Siyaset, Hukuk ve Cinsel Suçlar: Assange Olayı ve Hukukçu Feminizmin Eleştirisi / Politics, Law and Sexual Crimes: The Assange Affair and the Critique of Legal Feminism

Alev Özkazanç________________________________________________________________1

Domestic Space and Violence in Turkish Cinema: My Violence is Because of My Love / Türkiye Sineması'nda Ev İçi Alan ve Şiddet:  Şiddetim Sevgimden

Gül Yaşartürk________________________________________________________________14


Kadın tarihi

İki Kurgusal Metin Olarak Otobiyografi ve Tarih: Afet İnan Örneği / Two Fictional Texts, Autobiography and History: The Case of Afet İnan

İlknur Meşe__________________________________________________________________28

Hıristiyanlığın İlk Yıllarında Akdeniz Ülkelerini Etkisi Altına Alan Kadın: Tekla / The Woman Who Has Influenced the Mediterranean Countries at the Early Years of Christianity: Tekla

Nermin Öztürk________________________________________________________________41


Suriyeli Yazar Ülfet İdlibi'nin Kadınlar Hamamı / The Women's Hammam by the Syrian writer Ulfat al-Idlibi

Bülent Korkmaz_______________________________________________________________54Alanda bir Kadın / A Woman in the Field

Hatice Şule Oğuz_______________________________________________________________64
Feminist coğrafya

Beşeri Coğrafyaya Feminist İtirazlar / Feminist Challenges to Human Geography

Selda Tuncer___________________________________________________________________79

Bir Odaya Sıkışmak: Büyümekle Çocukluk Arasında Kalmak / Stuck in a Room: In between Growing up and the Child

Leyla Uslu ____________________________________________________________________91


Dikmen Vadisi Gecekondu Bölgesindeki Kadınların Gündelik Yaşamındaki Değişim Nelere Bağlı? / What is the Change in the Lives of Women in Dikmen Shanty Settlement Area Dependent Upon?

M. Tuğba Kaya________________________________________________________________102Küresel Kadın Hareketleri ve Alternatif Küreselleşme Söylemlerine Feminist Müdahaleler / Global Women’s Movements and Feminist Interventions to Alternative Globalisation Discourses

İrem İnceoğlu________________________________________________________________112Digital Opportunities for Social Transition: Blogosphere and Motherhood in Turkey / Sosyal Değişim için Dijital Fırsatlar: Türkiye'de Blog Dünyası ve Annelik

Pınar Melis Yelsalı Parmaksız____________________________________________________123