Fe Dergi: Feminist Eleştiri Cilt. 3 Sayı 2, 2011

Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir.

ISSN 1309-128XErişim bilgileri, makale sunumu ve ayrıntılar için:

http://cins.ankara.edu.tr/

Altıncı sayımızda tek bir dosyamız var: Feminist ekonomi. Türkiye'deki feminist yazında çok ihmal edilmiş bu alana Emel Memiş ve Özlem Albayrak el attılar. Bu sayının editörleri onlar ve yayın hayatımızın en enternasyonel sayısı için sağolsunlar. İlk yazıda bu sayının nasıl süreçlerden çıktığını anlatıyorlar. Daha sonra Hande Toğrul ve Emel Memiş feminist düşüncenin iktisada katkılarını özetliyor. Gülay Toksöz ise gelişme paradigmalarının kenarına yerleştirilen ülkelerde kalkınma stratejileri ve küreselleşmeyle rekabet çerçevesinde kadınların işgücüne katılımını değerlendiriyor. Özge Özay teorik yazısında ticaret politikasının emek piyasasındaki etkilerini toplumsal cinsiyet çerçevesinden inceliyor. Elissa Braunstein ise feminist ekonomi konusunun merkezinde duran iktisadi büyüme ile toplumsal cinsiyet eşitliği ilişkisine bakıyor. Rania Antonopoulos ve Kijong Kim sosyal koruma programlarının toplumsal cinsiyet eşitliği amacıyla nasıl kullanılabileceğini tartışıyorlar. Mustafa Şahin de maliye politikalarının cinsiyetçi etkilerini inceliyor.

Dosya konumuz dışında bir de röportajımız var. Funda Şenol Cantek Serpil Sancar'a yeni çıkan Nermin Abadan'a armağan bir kitap olup Türkiye'deki feminist yazının neredeyse tamamını kapsayan Birkaç Arpa Boyu'nu soruyor.

Feminist İktisat / Feminist Economics

Özlem Albayrak ve Emel Memiş________________________________________________________________1


Feminist Economics and Its Continued Leap / Feminist İktisat ve Süregelen Atılımı

Hande Toğrul ve Emel Memiş__________________________________________________________________4


Women’s Employment in Turkey In The Light Of Different Trajectories In Development: Different Patterns In Women’s Employment / Farklı Kalkınma Stratejileri Işığında Türkiye'de Kadın İstihdamı

Gülay Toksöz ______________________________________________________________________________19


Implications of Trade Policy Changes on Gender Inequalities / Ticaret Politikası Değişimlerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerine Etkileri

Özge Özay _________________________________________________________________________________33


Gender Equality and Economic Growth / Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ve Ekonomik Büyüme

Elissa Braunstein ____________________________________________________________________________54


Social Protection: Opportunities for Promoting a Gender Equality Agenda / Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Artırmak İçin Bir Fırsat Olarak Sosyal Koruma

Rania Antonopoulos ve Kijong Kim______________________________________________________________68


Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) Yazınına Kuşbakışı / Gender Sensitive Budgeting: A Review

Mustafa Şahin_______________________________________________________________________________85


Söyleşi

Birkaç Arpa Boyu
Funda Şenol Cantek__________________________________________________________________________101