Fe Dergi: Feminist Eleştiri No. 3 Sayı 1, 2011

Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir.

ISSN 1309-128X

Erişim bilgileri, makale sunumu ve ayrıntılar için:

http://cins.ankara.edu.tr/Beşinci sayımızda üç dosyamız var. Queer sinema, Kadın Bedeni, Denetimi ve Ötesi ve Kadın Örgütleri. Nejat Ulusay bize Yeni queer sinemanın genel hatlarını çizerken anlatırken Mine Egbatan Paris Yanıyor filmi ile konuyu örnekliyor.

Artık dergimizin adeta nişi haline gelen kadın bedeninin denetimi meselesi ile ilgili olarak da yine zengin bir içeriğimiz var. Alanur Çavlin Bozbeyoğlu rasyonel seçim teorisiyle doğurganlık kontrolü söylemlerini birbiriyle çarpıştırır ve doğurganlığı kadın cinselliğinin bir parçası olarak tanımlarken H. Burcu Baba muhalif cinsellikleri konu ediyor. Ece Cihan Ertem kadın bedeninin denetimi konusunu tarihselleştiriyor ve Osmanlı Son Dönemi ve Erken cumhuriyette devletin üreme sürecine müdahalesi ve kürtaj örneği üzerinde duruyor. Bu sayımızda da devamının geleceğini umduğumuz bir tartışma girişimimiz var. Didem Gediz Gelegen, feminist gruplar içerisinde tartışılan meselelerden biri olarak kürtajı tıbbi ve felsefi açıdan ele alıyor. Muhafazakar cinayet söylemi yerine bedeniyle barışık feministlerin kürtajı intihar olarak da görebileceğini söylüyor. Banu Çolak ise bedenin içerisi ve dışarısı meselesine sanat açısınından bakıyor.

Daha önce kadın örgütleri ile ilgili yazılarımıza yenileri ekleniyor ve hem yeni meseleler tartışılıyor ve hem de eskileri yeniden değerlendiriliyor. Elif Gazioğlu kadın hareketi aktivizmini daha genel bir perspektifle ele alırken Tuğrul Erbaydar, Nüket Paksoy Erbaydar, Nur Okutan, VAKAD Gönüllüleri tarafından Van Kadın Derneği (VAKAD) örneği bir kez daha anlatılarak Kadın Danışma Merkezi’nin 2004-2009 yılları arasındaki çalışmaları topluca değerlendiriliyor.

Dosya konularımız dışında edebiyat ve mekanın beraber incelemesini yapan ve yakın zamanda Asi dizisiyle hafızamıza taze bir giriş yapan Ayla Kutlu ve mekan konusu Çiğdem Akgül tarafından ele alınırken Zehra Yılmaz da Margot Badran'ın 2009 senesinde basılan kitabını değerlendirerek İslamda Feminizm konusuna kısa bir giriş yapıyor.


Queer Sinema

Yeni queer sinema: Öncesi ve sonrası / New queer cinema: Before and after

Nejat Ulusay


Paris is burning: A critic of gender / Paris Yanıyor: Bir toplumsal cinsiyet eleştirisi

Mine Egbatan


Kadın Bedeni, Denetimi ve Ötesi

Doğurganlık kontrolünde rasyonelliğin sınırları: Türkiye kürtaj ve gebeliği önleyici yöntem kullanımı / Limitation of rationality in reproductive behaviour: abortion and contraception practices in Turkey

Alanur Çavlin Bozbeyoğlu


Yapıt Okuma; Bedenin İçerisi - Dışarısı; Kiki Simith’in Çalışmalarında Bedensel Süreçler ve Abjection / Artwork Reading; Inside-Outside of the Body; Abjections and Physical Processes of the Works of Kiki Smith

Banu Çolak


Anti-abortion policies in late Ottoman empire and early republican Turkey: Intervention of state on women’s body and reproductivity / Osmanlı son dönemi ve erken cumhuriyet döneminde kürtaj karşıtı politikalar: Devletin kadın bedeni ve üreme sürecine müdahalesi

Ece Cihan Ertem


The Construction of Heteropatriarchal Family and Dissident Sexualities in Turkey / Türkiye’de Heteropatriyarkal Ailenin İnşası ve Muhalif Cinsellikler

H. Burcu Baba


Tartışma: Kürtaj: cinayet süsü verilmiş bir intihar mı? / Debate: Abortion: Is it suicide in the guise of murder?

Didem Gediz Gelegen


Kadın Örgütleri

Mobilizing for women’s organizations: getting into activism / Kadınlar Örgütleniyor: Kadın Hareketi Aktivizmi

Elif Gazioğlu


Van Kadın Derneği (VAKAD) Kadın Danışma Merkezi’nin 2004-2009 yılları arasındaki çalışmaları / The Activities of Van Women’s Association (VAKAD) Women’s Counseling Center between 2004 – 2009

Tuğrul Erbaydar, Nüket Paksoy Erbaydar, Nur Okutan, VAKAD Gönüllüleri


----


Eskiyen zaman”ın kadın belleğinde eskitemediği mekanlar: Ayla Kutlu ve mekan ilişkisi analizi / An analysis of Ayla Kutlu novels in terms of space and memory

Çiğdem Akgül


Kitap eleştirisi

Badran ve İslamda Feminizm / Badran and Feminism in Islam

Zehra Yılmaz